دکتر قاسم دانشور

اسفند ماه ۱۳۹۸

به سفارش دکتر قاسم دانشور - فوق تخصص جراحی توراکس

طراحی هویت بصری، طراحی و برنامه نویسی وبسایت 

تیم طراحی: مهدی نعمتی، استودیو کمانک

تکنولوژی‌های مورد استفاده: HTML5, CSS3, Sass, JavaScript, ES6, ReactJS, NextJS, NodeJS, MongoDB

مشاهده وبسایت