دکتر آرش هاشمی

خرداد ماه ۱۳۹۸

به سفارش دکتر آرش هاشمی - اینترونشنال کاردیولوژیست

طراحی هویت بصری

 طراحی و برنامه نویسی وبسایت  - سامانه مدیریت کلینیک و نوبت‌دهی آنلاین

تکنولوژی‌های مورد استفاده: HTML5 , CSS3 , Sass, JavaScript , jQuery , php , mySQL , Wordpress

مشاهده وبسایت