آشپزخانه ویترین

فرودین ماه ۱۳۹۹

به سفارش رستوران ویترین - آرمین میلانی

طراحی هویت بصری، طراحی و برنامه نویسی وبسایت

تیم طراحی: آرمین میلانی، پردیس کشانی، استودیو کمانک

تکنولوژی‌های مورد استفاده: HTML5, CSS3, Sass, JavaScript, ES6, VueJS, NuxtJS, NodeJS,  MongoDB

مشاهده وبسایت